OM arkivetArkivets formål er at

indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, film- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uandet medium af ikke-kommunal og ikke-statslig proveniens med tilknytning til Roager Sogns, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed, og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til og styrke interessen for Roager Sogns historie.

Det indsamlede materiale betragtes som offentlig eje, og dets forbliven som sådan garanteres.


Roager Lokalarkiv er medlem af

Sydvestjyske Arkiver (SVA) og Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA)

samt Arkivsamvirket for Esbjerg KommuneKontakt osHar du arkivalier, eller søger du oplysninger i de gamle arkiver, så kontakt os gerne.